Tips voor afnemers

Zoekt u bij- of nascholing? Dan kunt u gebruikmaken van de onderstaande tips voor afnemers om na te gaan welk aanbod het beste bij u past.

Cheklist afnemers scholingsaanbod

Hoe weet u of een aanbieder past bij uw (scholings-)behoefte? Hieronder geven wij enkele tips en adviezen bij de selectie van een scholingsaanbod.

Bron: Schramade, Handboek Effectief Opleiden 20/96, 1999.

Probleemverkenning

 • Biedt het aanbod een oplossing voor het probleem of de vraag van de medewerker, het team, de organisatie?
 • Checkt de aanbieder de vraag en de diagnose die wordt voorgelegd en weet hij/zij een antwoord op alle problemen?

Product

 • Wat is de core business van de aanbieder?
 • Is hij/zij bereid om maatwerk te leveren en het doel en de inhoud van het aanbod aan te passen aan uw wensen?
 • Krijgt u invloed op het ontwikkelproces van het leeraanbod?
 • Met wat voor hulpmiddelen werkt de aanbieder?
 • Wordt voldoende gebruikgemaakt van praktijkvoorbeelden, cases, en verwerkings- en praktijkopdrachten?
 • Wat heeft de aanbieder meer te bieden dan anderen?

Profilering/positionering

 • Met welke vraagstukken heeft de aanbieder daadwerkelijk ervaring?
 • Heeft de aanbieder kennis en ervaring met uw branche?
 • Op welke doelgroepen richtte de aanbieder zich tot nu toe?
 • Kan hij/zij referenties overleggen van vergelijkbare organisaties waaruit dit blijkt?
 • Hoe is de ervaring met maatwerk?

Personeel

 • Wat is de vakinhoudelijke deskundigheid van de trainer of coach die de aanbieder in dienst heeft? Wat is zijn/haar reputatie?
 • Spreken zij de taal van de medewerkers?
 • Zijn zij in staat om het programma en de werkvormen op het niveau en de specifieke kenmerken van de doelgroep af te stemmen?
 • Mag u zelf een keuze maken voor een van hen?

Prijs

 • Wat zijn de kosten?
 • Is dit inclusief of exclusief reis- en verblijfkosten?
 • Is dit inclusief of exclusief kosten voor faciliteiten en materiaal?
 • Is de prijs concurrerend met de prijs van andere aanbieders?
 • Wat zijn de (annulerings)voorwaarden?

Plaats

 • Waar vindt de leeractiviteit plaats?
 • Worden leeractiviteiten in de eigen organisatie verzorgd of daarbuiten?
 • Hoe is de bereikbaarheid?

Presentatie

 • Welke indruk maakt de aanbieder bij het eerste contact?
 • Hoeveel aandacht wordt besteed aan de contacten (denk hierbij aan afspraken, telefonische bereikbaarheid, afwikkeling en nazorg)?
 • Hoe ziet het materiaal eruit en is het toegankelijk?

Promotie

 • Hoe is de naamsbekendheid van het instituut?
 • Is de aanbieder een bekend of onbekend bureau en zo ja welke waarde heeft bekendheid voor u?
 • Wat straalt de aanbieder uit?
 • Is de aanbieder creatief en flexibel, in staat om maatwerk te leveren of werkt hij/zij meer met standaardoplossingen?
 • Is de aanbieder betrouwbaar en geloofwaardig en vertrouwt u op continuiteit en voortgang?
 • Hoe vindt acquisitie plaats?
 • Welke referenties geeft de aanbieder?

Planning

 • Hoe plant de aanbieder de leeractiviteiten?
 • Past dit bij uw planning?
 • Bevat het plan duidelijke tijdpaden voor verschillende activiteiten?
 • Laat de planning ruimte voor onverwachte situaties?
 • Worden uw doelen tijdig bereikt?
 • Zijn er eventuele fasen, tussentijdse evaluaties en kwaliteitchecks ingebouwd?