Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is het handelen of het nalaten van handelen van al degenen die in een terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) staan, waardoor de oudere persoon lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt dan wel vermoedelijk lijden zal, en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.

We onderscheiden vijf vormen die dikwijls in combinatie voorkomen: fysieke mishandeling, psychische mishandeling (incl schending van recht op privacy), verwaarlozing, financieel misbruik en seksueel misbruik.

Soms wordt schending van rechten als een aparte vorm benoemd, maar alle vormen van ouderenmishandeling zijn in wezen schending van rechten van ouderen.

kennisbank

Nieuws

Feiten en cijfers

Beleid

Publicaties