29 november Cursus | Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Universiteit Leiden - Den Haag

Driedaagse cursus voor professionals werkzaam in de aanpak van huiselijk geweld en/of eergerelateerd geweld. In de cursus wordt een overzicht gegeven van recente ontwikkelingen rondom (complexe) geweldsvormen.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties is een overkoepelend begrip voor verschillende geweldsvormen zoals partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Deze geweldsvormen zijn een veelvoorkomend probleem in Nederland en vinden plaats in alle socio-economische lagen van de samenleving.

Wanneer

29 november, 30 november en 1 december 2023.

Meer informatie

Meer informatie en aanmelden via de website van UniversiteitLeiden - Geweld in Afhankelijkheidsrelaties.