Handelingsverlegenheid bij aanpak ouderenmishandeling in instellingen

Binnen intramurale zorginstellingen is sprake van handelingsverlegenheid bij de aanpak van ouderenmishandeling.

Het onderwerp bevindt zich nog regelmatig in de taboesfeer.

Dat blijkt uit een landelijke survey van Bureau Beke en Movisie onder medewerkers van zorginstellingen voor ouderen.
Hoe gaan medewerkers van intramurale zorginstellingen om met (signalen van) ouderenmishandeling? Die vraag stond in de landelijk survey centraal.
De onderzoekers doen ook suggesties voor verbetering van de aanpak van ouderen-mishandeling.

Suggesties voor verbetering

Enkele uitkomsten van het onderzoek:

  • Ongeveer twee derde van de respondenten geeft aan dat de zorginstelling waar zij werkzaam zijn, beleid ten aanzien van ouderenmishandeling op schrift heeft gesteld.
  • 46 procent van de respondenten geeft aan dat ze denken dat hun collega‚Äôs zich niet vrij genoeg voelen om altijd een vermoeden van ouderenmishandeling te melden.
  • Respectievelijk 39 en 58 procent van de respondenten weten niet of nauwelijks waar men binnen en buiten de instelling terecht kan met vermoedens van ouderenmishandeling.

Speerpunt

De aanpak van ouderenmishandeling is een van de speerpunten van de overheid. Om een bijdrage aan inzicht en aanpak te leveren, werken Movisie en Bureau Beke samen aan het project Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen. Na een literatuurstudie in 2018, zijn nu de resultaten van de landelijke survey gepubliceerd.