Arnhem krijgt opvang volgens Oranje Huis-concept

Stichting Moviera wil komend jaar in Arnhem-Zuid beginnen met de bouw van een crisisopvang volgens het Oranje Huis-concept. De nieuwbouw vervangt het grootschalige, verouderde complex in Oosterbeek.

Dat meldt De Stentor. De opvang moet plaats bieden aan maximaal honderd slachtoffers (vrouwen met en zonder kinderen) van huiselijk geweld.

De voorziening wordt letterlijk en figuurlijk laagdrempelig, zodat ook rolstoelgebruikers daar op bezoek kunnen komen en zo nodig opgevangen kunnen worden. De crisisopvang zal tevens worden opengesteld voor (hoog-)bejaarde slachtoffers van huiselijk geweld.

De gemeente Arnhem en Moviera brengen volgende week de buurtbewoners op de hoogte van het nieuwbouwplan. In het voorjaar komt de aanvraag voor de bouwvergunning ter inzage. Als alles volgens planning verloopt, start de nieuwbouw in het tweede kwartaal van volgend jaar.

Oranje Huis

Een Oranje Huis biedt in een open, maar veilige setting systeemgerichte hulp aan het hele gezin. Daarom is nu ook gekozen voor plek middenin de verstedelijkte omgeving, in tegenstelling tot de afgelegen locatie in Oosterbeek. De nieuwe voorziening krijgt bijvoorbeeld een grote tuin met speelvoorziening, waar ook buurtbewoners gebruik van mogen maken.  

Het Verwey-Jonker Instituut voert momenteel een langjarig onderzoek uit naar de effecten van hulpverlening van de Oranje Huizen in Amsterdam, Alkmaar en Almere. De resultaten van dit onderzoek zullen medio 2020 bekend zijn.

Moviera heeft opvanglocaties in Apeldoorn, Ede, Oosterbeek en Nijmegen. Het opvangcentrum in Oosterbeek is het grootst, maar voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.