OM bezorgd over onzichtbare toename huiselijk geweld

Het Openbaar Ministerie maakt zich grote zorgen over de onzichtbare toename van huiselijk geweld door de corona-maatregelen. "De sociale controle is voor een belangrijk deel weggevallen en dus komen er minder signalen binnen," aldus persofficier Janine Kramer van arrondissementsparket Oost-Brabant.

Volgens Kramer dreigt huiselijk geweld tijdens de coronacrisis nóg meer aan het zicht onttrokken te worden. "Wij hebben daar grote zorgen over," aldus de persofficier.

Tijdens de coronacrisis kunnen de spanningen in veel gezinnen soms hoog oplopen. "Mensen zitten met veel onzekerheid en gezinsleden zitten vaak langere tijd op elkaars lip. Het kan niet anders dan dat er toename is van huiselijk geweld, maar bij ons komen niet meer zaken binnen. Het zicht op huiselijk geweld wordt vertroebeld en juist dat is zorgwekkend, omdat slachtoffers nu niet de hulp krijgen die ze horen te krijgen."

Veel mensen zien het OM als de partij die een zaak voor de rechter brengt, maar volgens Kramer gebeurt er meer dan dat. "Uiteraard is het onze primaire taak om de norm neer te zetten, óók in zaken van huiselijk geweld. Onze insteek is daarnaast het voorkomen van nieuw geweld en het laten helpen van slachtoffers van huiselijk geweld. Wij kijken per situatie wat de beste interventie is. Natuurlijk straffen wij daders, maar in onze aanpak ligt de nadruk daarbij op het, in samenwerking met ketenpartners uit het zorgdomein en het sociaal domein, voorkomen van nieuwe gevallen, het doorbreken van een gewelddadig patroon. Hulpverlening moet soms worden afgedwongen en juridisch gezien hebben wij daar mogelijkheden voor, dat is heel belangrijk."

Samenwerking

Kramer roept iedereen op om juist tijdens deze crisis alert te blijven en vermoedens van huiselijk geweld te delen, ook al is de drempel voor mensen soms hoog. "Mensen vinden het lastig om vermoedens te delen, want misschien hebben ze het mis en zijn ze bang dat mensen onterecht beschuldigd worden met alle gevolgen van dien. Daarom is het belangrijk dat ze weten er in de hele keten professionals werken met heel veel ervaring, kennis en kunde op dit terrein. Zij gaan niet roekeloos te werk en zullen altijd en zeer zorgvuldig handelen in het belang van de betrokkenen."