Wijkteams gezocht voor testen signaleringsinstrument

Het programma Integraal Werken in de Wijk (IWW) zoekt drie wijkteams die een nieuw signaleringsinstrument willen beproeven voor het in kaart brengen van (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Dit instrument helpt professionals uit wijkteams om op basis van de beschikbare informatie in te schatten of een kind/jeugdige/volwassene/ouder thuis veilig is, en of er risico op huiselijk geweld of kindermishandeling in de toekomst is.

Hierbij worden de stappen van de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gevolgd.

Het instrument is ontwikkeld en beproefd met medewerkers van de Stichting Wijkteams Amersfoort in de periode maart – oktober 2019. Zij hadden behoefte aan één instrument om het risico te kunnen inschatten voor mensen in de leeftijd van 0 – 100+. Bij de ontwikkeling is gebruik gemaakt van bestaande instrumenten, richtlijnen en relevante documenten.

Proef

Je kunt als wijkteam(medewerker) in de zomerperiode kennismaken met het nieuwe instrument. Er wordt gevraagd dit ook daadwerkelijk te gaan gebruiken in jouw werk met enkele gezinnen of volwassenen waarvan je vermoedt dat sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De testfase loopt tot half september en na afloop wordt je bevraagd naar jouw bevindingen.

Wil je een handvat bij het nader verkennen van jouw vermoedens en daarbij de stappen van de meldcode volgen? Meld je dan nu aan.