Coronadossier Movisie

Kennisinstituut Movisie heeft een dossier gepubliceerd met informatie over het coronavirus en de gevolgen die het heeft binnen de verschillende thema's van het sociaal domein. Een van die thema’s is ‘huiselijk en seksueel geweld’.

Ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus volgen elkaar snel op.

De informatie in het coronadossier is gesorteerd op doelgroep en thema. Het deel dat huiselijk en seksueel geweld betreft, bevat publicaties, zoals: ‘Wat kun je als sociaal professional doen tegen huiselijk geweld in tijden van corona?’, ‘Ontspoorde mantelzorg tijdens de coronacrisis’ en een afwegingskader fysieke ontmoeting.

Movisie is het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken.