Blijf Groep organiseert bijeenkomsten voor omstanders

Blijf Groep organiseert elke maand een (online) informatiebijeenkomst voor omstanders van huiselijk geweld. Hier kunnen naasten vragen stellen en hun ervaringen delen met anderen.

Als ruzies in een gezin of relatie uit de hand lopen, leven omstanders, zoals familie, vrienden of buren, vaak erg mee.

Maar het geweld roept ook veel emoties en vragen op. Gevoelens van machteloosheid bijvoorbeeld. Wat kan ik doen? Of boosheid. Waarom gaan ze niet uit elkaar?

Vaak hebben naasten veel vragen, maar vinden het moeilijk om met anderen te praten over huiselijk geweld in hun omgeving. Op de informatiebijeenkomsten voor naasten kunnen omstanders vragen stellen en hun ervaringen delen met anderen.

Thema's

De bijeenkomsten vinden elke eerste donderdag van de maand plaats van 19.00 tot 21.00 uur. Elke bijeenkomst heeft een ander thema:

  • Waarom stopt het niet vanzelf? De dynamiek in relaties is best ingewikkeld.
  • Het zit me tot hier!? Hoe ga je om met jouw emoties?
  • Wat helpt echt? Welke hulpverleningsmogelijkheden zijn er?
  • Afstand nemen of niet? Omgaan met iemand die in een gewelddadige relatie zit.

Kijk hier voor de andere data en thema’s dit jaar. Aanmelden kan hier.