Vrouwen plegen even vaak huiselijk geweld als mannen

Vrouwen blijken zich even vaak schuldig te maken aan geweld naar hun huisgenoten als mannen. Volgens Vivienne de Vogel, lector Werken in Justitieel Kader aan de Hogeschool Utrecht, houden behandelingen onvoldoende rekening met verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke geweldplegers.

In dit artikel op Socialevraagstukken.nl pleit De Vogel voor meer aandacht voor dit onderwerp, aangezien het aantal meisjes en vrouwen die met justitie in aanraking komt toeneemt. Hierbij merkt zij op dat er waarschijnlijk sprake is van een behoorlijke onderschatting van geweld door vrouwen. "Vanuit de maatschappij is er niet alleen weerstand om vrouwen als dader te zien, maar is het ook lastig om mannen als slachtoffer te zien."