‘Wie ben ik, om hier iets van te vinden?’

Het innemen van een moreel standpunt bij (vermoedens van) huiselijk geweld is niet altijd makkelijk. In dit artikel bespreekt Kristin Janssens de noodzaak van een onderbouwd moreel standpunt, om het verschil te kunnen maken bij preventie en aanpak van geweld.

Janssens is werkzaam bij Movisie als senior projectleider preventie en aanpak (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Zij pleit voor het hanteren van een eenduidige beoordelingssystematiek die richting geeft aan professioneel handelen. Belangrijk hierbij is dat het bijdraagt aan het beter en slagvaardiger samenwerken in de keten, in het bijzonder in de samenwerking tussen wijkteams en Veilig Thuis.

Aan de hand van de interventie RelatieWijs, licht Janssens toe wat een dergelijke beoordelingssystematiek kan betekenen in de praktijk.