Checklist Sociale veiligheid in kleinschalige woonvormen

Kleinschalige instellingen weten niet altijd wat te doen als grenzen worden overschreden. Ook is niet altijd duidelijk wat en waar ze moeten melden. Voor hen ontwikkelden stichting M.C. van Beek, Movisie en Marijke Lammers Bejegeningsvraagstukken de checklist Sociale veiligheid in kleinschalige woonvormen.