Toolkit veilig ouder worden

Deze toolkit over veilig ouder worden, is ontwikkeld door de Lokale Alliantie Arnhem. De toolkit is gericht op het voorkomen van ouderenmishandeling, financiële uitbuiting en ontspoorde mantelzorg.

De toolkit is ontwikkeld om ondersteuning te bieden bij de (lokale) uitvoering van de aanpak van ouderenmishandeling. De toolkit bestaat uit drie onderdelen:

  1. Informatie
  2. Uitvoering
  3. Sociale kaart

Handelingsbekwaamheid
Het kennisdocument is ontwikkeld met als doel professionals te ondersteunen om de handelingsbekwaamheid bij het signaleren en aanpakken van ouderenmishandeling te vergroten. Handelingsverlegenheid kan ontstaan door het ontbreken van kennis en vaardigheden, maar kan ook ontstaan door persoonlijke belemmeringen/attitude bij de professionals.

Concrete handvatten
Analyse van handelingsverlegenheid geeft handvatten om handelingsbekwaamheid te vergroten. Daarom start de handreiking met informatie over handelingsverlegenheid. Daarna wordt ingezoomd op kennis, attitude en vaardigheden.

In het tweede deel van dit document worden concrete handvatten gegeven rondom het signaleren en bespreken van (een vermoeden van) ouderenmishandeling. Het laatste deel bevat een overzicht van organisaties die kunnen worden geraadpleegd bij een vermoeden van of vragen rondom ouderenmishandeling in de regio Arnhem.