Regioplan - Lokale Allianties: Financieel veilig ouder worden

Met het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ dat in 2011 van start ging en in 2018 is afgerond, is op instigatie van het ministerie van VWS aandacht gegeven aan het voorkomen en aanpakken van ouderenmishandeling als een van de verschijningsvormen van huiselijk geweld.

Een van de actielijnen richtte zich op de aanpak van financieel misbruik, een veelvoorkomende maar nog onderbelichte verschijningsvorm van ouderenmishandeling.

In de periode 2013-2015 is door middel van pilots ervaring opgedaan met het aanpakken en voorkomen van financieel misbruik. In 2015 is de Brede Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden opgericht met als doel een integrale aanpak van financieel misbruik te realiseren, waarin zowel aandacht is voor voorlichting en preventie als voor het signaleren, melden en stoppen van financieel misbruik.