Partnergeweld

Het grootste deel van het huiselijk geweld betreft (ex-)partnergeweld. Het kan daarbij gaan om fysiek, seksueel, psychisch en/of economisch geweld tussen volwassen (ex-)partners. 

Bent u slachtoffer van geweld of belt u als particulier in verband met een slachtoffer: neem dan contact op met Veilig Thuis.
Telefoon: 0800 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)