Partnergeweld

Het grootste deel van het huiselijk geweld betreft (ex-)partnergeweld. Het kan daarbij gaan om fysiek, seksueel, psychisch en/of economisch geweld tussen volwassen (ex-)partners. 

Bent u slachtoffer van geweld of belt u als particulier in verband met een slachtoffer: neem dan contact op met Veilig Thuis.
Telefoon: 0800 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)

Campagne | Een onveilige thuissituatie doorbreken, begint met je zorgen bespreken.

De campagne ‘Een onveilige thuissituatie doorbreken, begint met je zorgen bespreken’, stimuleert omstanders om het gesprek aan te gaan met een vermoedelijk slachtoffer als zij zich zorgen maken.

Deze campagne is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De campagne loopt van dinsdag 29 augustus t/m 1 oktober 2023 en in de maand november 2023.