Partnergeweld

Ruim 60 procent van het huiselijk geweld betreft partnergeweld. Partnergeweld is iedere vorm van herhaaldelijk geweld (fysiek, seksueel, psychisch of economisch) tussen volwassen partners die samen een huishouden vormen of tussen ex-partners.

Vuist en vrouw op grond

Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 12 procent van de Nederlandse bevolking ooit te maken heeft gehad met partnergeweld (circa 40 procent door de partner en 60 procent door de ex-partner).

7 procent van de mannen gaf aan ooit slachtoffer te zijn geweest van partnergeweld (zowel fysiek als seksueel geweld) tegenover 16 procent van de vrouwen.

Persoonlijkheidsproblematiek

De gevolgen van partnergeweld zijn omvangrijk. Veel voorkomende klachten zijn depressies, angstklachten, posttraumatische stressklachten en middelenmisbruik. Daarnaast wordt vaak persoonlijkheidsproblematiek gemeld. Daders van partnergeweld blijken vaak in hun verleden zelf slachtoffer van huiselijk geweld te zijn geweest.

De overheid wil partnergeweld aanpakken en voorkomen. Bijvoorbeeld door voorlichting, een huisverbod voor de geweldpleger en bescherming van de slachtoffers. De verantwoordelijkheid voor de aanpak van partnergeweld ligt sinds 2015 bij de gemeenten. Zij zijn ook verantwoordelijk voor Veilig thuis (voorheen Steunpunten Huiselijk Geweld) en voor vrouwenopvang.

Meer weten?

Bent u slachtoffer van geweld of belt u als particulier in verband met een slachtoffer: neem dan contact op met Veilig Thuis.
Telefoon: 0800 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)