Partnergeweld

Het grootste deel van het huiselijk geweld betreft (ex-)partnergeweld. Het kan daarbij gaan om fysiek, seksueel, psychisch en/of economisch geweld tussen volwassen (ex-)partners. 

Vuist en vrouw op grond

De overheid wil partnergeweld aanpakken en voorkomen. Bijvoorbeeld door voorlichting, een huisverbod voor de geweldpleger en bescherming van de slachtoffers. De verantwoordelijkheid voor de aanpak van partnergeweld ligt sinds 2015 bij de gemeenten. Zij zijn ook verantwoordelijk voor Veilig Thuis en voor vrouwenopvang.

Bent u slachtoffer van geweld of belt u als particulier in verband met een slachtoffer: neem dan contact op met Veilig Thuis.
Telefoon: 0800 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)