13 september Cursus | Stop Digitaal Partnergeweld

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Utrecht - Johannescentrum - Moezeldreef 400

Bij partnergeweld speelt technologie een steeds grotere en indringender rol. In deze driedaagse cursus leert de cursist digitale vormen van partnergeweld te signaleren en te bestrijden.

Bij het in kaart brengen van huiselijk geweld, het afwegen van aard en ernst ervan en bij het maken van veiligheidsplannen is het noodzakelijk de digitale dimensie mee te wegen en mee te nemen. Vaak wordt vergeten dat we bij een scheiding ook digitaal moeten scheiden en dat bij een veiligheidsplan in situaties van partnergeweld ook de digitale veiligheid moet worden meegenomen.

Wanneer?

13 september, 27 september en 11 oktober 2023.

Meer informatie

Meer informatie en aanmelden via Sociale Academie Utrecht - Cursus Stop Digitaal Partnergeweld.