Opleiding Ervaringsdeskundigheid partnergeweld

De Sociale Academie Utrecht (SAU) is onlangs gestart met de post mbo-opleiding Ervaringsdeskundigheid partnergeweld. De opleiding richt zich op vrouwen die te maken hebben gehad met (ex-)partnergeweld en deze ervaringen in willen zetten voor de ondersteuning en belangenbehartiging van lotgenoten.

De eerste lessen hebben inmiddels digitaal plaatsgevonden.

vrouw met 8 uitgestoken handen om haar heen

“In juni en juli gaan we gelukkig weer "live" aan de slag,” zegt Charlotte van Besouw van de SAU. Ze vertelt dat de opleiding ook een steentje bij moet dragen aan de ontwikkeling van het profiel en het perspectief van de ervaringsdeskundige huiselijk geweld.

De ervaringsdeskundige partnergeweld helpt vrouwen onder meer om hun ervaringen te uiten, geeft psycho-educatie over geweld, helpt veiligheidsplannen te maken en geeft praktische informatie over psychosociale en juridische hulpverlening bij partnergeweld. Een gediplomeerd ervaringsdeskundige kan tevens groepen begeleiden waarin vrouwen ervaringen uitwisselen en elkaar ondersteunen. Daarnaast geeft de ervaringsdeskundige voorlichting en advies over de aanpak van partnergeweld aan professionals en beleidsmakers.

Uitvoering

Aan de opleiding nemen momenteel veertien vrouwen met verschillende achtergronden deel. De opleiding duurt ruim een jaar en zal worden afgerond in juni 2021. In het laatste halfjaar vindt er ook een stage plaats.

De opleiding is tot stand gekomen met subsidie van VWS. Initiatiefnemer was de inmiddels opgeheven stichting Zijweg. De uitvoering ligt nu in handen van de SAU.