Zorg voor nabestaanden van slachtoffers moet beter

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen roept de ministers Grapperhaus (J&V) en Dekker (Rechtsbescherming) op om de zorg voor nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven te verbeteren. De ombudsman kreeg de afgelopen jaren meerdere klachten van nabestaanden over hun behandeling door het Openbaar Ministerie en politie.

De Nationale ombudsman onderzocht de afgelopen periode hoe nabestaanden de zorg ervaarden die zij kregen van het OM.

twee vrouwen in gesprek

Hij voerde gesprekken met het OM en partijen die zich bezighouden met slachtoffers en nabestaanden. Hieruit blijkt dat informatieverstrekking en omgang met nabestaanden de aandacht heeft van het OM. Zo komen er dit jaar bijvoorbeeld extra slachtoffercoördinatoren bij. Dat vindt de ombudsman hoopvol.

Van Zutphen: "Het OM en politie kunnen wezenlijk bijdragen aan het rouwproces van nabestaanden. Deze mensen hebben een dierbare verloren door een misdrijf, ongeluk of zelfmoord. De overheid moet oog hebben voor haar bijzondere positie hierin".

Aandachtspunten

De ombudsman roept de minister van J&V en minister voor Rechtsbescherming op binnen het OM aandacht te vragen voor het volgende punten:  

  • Informeer nabestaanden persoonlijk en zo volledig mogelijk, adviseer hen niet ongevraagd en beslis niet voor hen;
  • Zorg ervoor dat de informatie over het strafproces actueel is en geef deze informatie tijdig door aan de nabestaanden;
  • Houd er rekening mee dat nabestaanden vanwege stress niet alle informatie goed begrijpen. Ga na of de nabestaanden alle informatie goed hebben begrepen;
  • Zorg dat bij nabestaanden in een vroeg stadium goed duidelijk is wat de taak en rolverdeling is van de familierechercheur/agent, de casemanager van Slachtofferhulp Nederland (SHN) en de slachtoffercoördinator van het OM;
  • Neem altijd persoonlijk contact op bij klachten van nabestaanden.

Ook heeft de omgang met nabestaanden door de politie de aandacht van de ombudsman. Recent onderzocht hij de manier waarop een familieagent nabestaanden bijstond. Daarom heeft de ombudsman het ministerie, OM en politie uitgenodigd met hem in gesprek te gaan over de omgang met nabestaanden en afspraken voor de toekomst vast te leggen.