Verband ADHD en partnergeweld

De diagnose ADHD wordt vaak gemist bij plegers van partnergeweld. Dat terwijl het partnergeweld afneemt wanneer plegers met ADHD daarvoor worden behandeld. Dat blijkt uit promotieonderzoek van psychiater Nannet Buitelaar.

Nannet Buitelaar is als psychiater verbonden aan de Waag – polikliniek voor forensische GGZ.

man met capuchon

Vrijdag 3 juli promoveert zij aan de Radboud Universiteit op de relatie tussen ADHD en partnergeweld.

Eerdere studies lieten weinig effectiviteit zien van de behandeling van partnergeweld. Het  is daarom belangrijk om te focussen op behandelbare risicofactoren.

Uit de studie van Buitelaar blijkt dat er een zeer hoog percentage (61%) ADHD-diagnoses is in de groep daders van partnergeweld. Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat er een direct verband bestaat tussen de mate van ADHD en partnergeweld; hoe ernstiger de stoornis, hoe meer sprake er is van geweld en gerelateerde problemen.

Bevindingen

De drie belangrijkste bevindingen van dit promotieonderzoek zijn:

  1. ADHD hangt samen met een hogere frequentie van zowel psychologisch als fysiek partnergeweld;
  2. De diagnose ADHD wordt vaak gemist wordt bij daders van partnergeweld;
  3. Partnergeweld neemt af wanneer plegers van partnergeweld met ADHD daarvoor worden behandeld.