Oranje Huis-aanpak werkt goed

De Oranje Huis-aanpak werkt goed. Dat blijkt uit het onderzoek 'In de Lift' dat het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van Blijf Groep, deed naar deze opvangvoorziening.

Het Verwey-Jonker Instituut deed tussen 2016 en 2020 onderzoek onder Nederlandstalige cliënten van de Oranje Huizen in Alkmaar en Amsterdam (met en zonder kinderen). De resultaten werden gisteren gepresenteerd.

Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen sinds 2011 terecht bij het Oranje Huis, een opvangvoorziening van Blijf Groep.

Het hoofddoel van de Oranje Huis-aanpak is het stoppen van huiselijk geweld en het creëren van de juiste omstandigheden om te werken aan veiligheid en herstel. De opvang vindt plaats in een open, maar veilige omgeving waarbij systeemgerichte hulp aan alle gezinsleden centraal staat. 

Zeer ernstig geweld

Uit het onderzoek bleek dat er bij cliënten sprake is van zeer ernstig geweld en meerdere trauma’s als ze bij het Oranje Huis komen. Onderzoeker Milou Lünnemann: ‘Veel vrouwen die in het Oranje Huis komen, hebben ook te maken gehad met geweld in hun jeugd. Dat geweld herhaalt zich in de relatie met hun partner." De problemen die deze vrouwen en kinderen ervaren, is volgens de onderzoekers ernstiger dan van de vrouwen en kinderen die gemeld zijn bij Veilig Thuis. Ook zijn zij jonger, hebben vaker een migratieachtergrond en zijn lager opgeleid dan vrouwen die zich melden bij Veilig Thuis.

Doordat een groep vrouwen voor langere tijd gevolgd werd, was te zien dat tijdens en na het verblijf in het Oranje Huis het geweld afnam. Na ruim anderhalf jaar was in iets meer dan de helft van de gevallen het geweld helemaal gestopt. Ook was minder sprake van trauma’s. En kinderen voelden zich emotioneel veiliger. Wel was nog sprake van stress, bij moeders én kinderen.

Dikke voldoende

De hulpverlening in het Oranje Huis krijgt volgens de onderzoekers een dikke voldoende. Zowel de praktische hulp als de emotionele ondersteuning wordt door de cliënten als zeer prettig ervaren. Het speciale programma voor kinderen in de opvang wordt ook zeer gewaardeerd. De onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut noteerden ook een aantal verbeterpunten. Zo kan de opvang voor cliënten die in het weekend in het Oranje Huis aankomen, beter. Nu vallen cliënten vaak in een gat omdat er in het weekend minder bezetting is.