Nieuwe tools Trauma-aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Het deelproject Trauma-aanpak van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft twee nieuwe tools gemaakt met informatie voor professionals die in hun werk trauma tegenkomen en hierop alert willen zijn. De publicaties gaan over trauma-bewustzijn en trauma-screening.

Kinderen kunnen getuige of slachtoffer zijn van huiselijk geweld en kunnen hierdoor getraumatiseerd raken of onveilig gehecht. Zowel de kinderen als hun ouders hebben hulp nodig.

Pictogram Tool trauma-bewustzijn en trauma-aanpak

De eerste tool gaat over trauma-bewustzijn en trauma-aanpak en is bestemd voor professionals uit zowel het zorg- en veiligheidsdomein. De publicatie biedt antwoorden op vragen als: wat houdt trauma in?, wat zijn de gevolgen van trauma? en wat kun je bijdragen aan herstel en toekomstperspectief? Ook de vraag hoe herken je trauma? komt aan de orde.

Als je beter kunt signaleren, dan kun je ook eerder een trauma-aanpak op maat in gang zetten. Op die manier kan de professional binnen zijn of haar eigen mogelijkheden bijdragen aan herstel en het doorbreken van geweldspatronen.

De tweede tool geeft een overzicht van trauma-screening dat gebruikt kan worden door meerdere professionals. De rol bij het signaleren en aanpakken van trauma verschilt per beroepsgroep. Er is een driedeling gemaakt van verschillende beroepsgroepen.

Trauma-aanpak

Omdat de impact van trauma in de context van huiselijk geweld en kindermishandeling vaak breder is dan stressklachten, kunnen ook andere trauma-sensitieve interventies helpen om de ingrijpende ervaringen een minder belastende plek in te laten nemen in het (dagelijks) leven. Daarom wordt gesproken van een trauma-aanpak, waar behandeling onderdeel van kan zijn.

Waar voor behandeling gespecialiseerde hulpverleners aan zet zijn, kunnen andere professionals bijdragen aan een trauma-aanpak, soms juist ook door dingen die voor een behandelaar onmogelijk zijn. Denk hierbij aan de tijd die ze met gezinsleden doorbrengen, andere expertise die ze meebrengen of het moment waarop ze betrokken zijn. Beide tools sluiten daarom af met een overzicht van alle interventies die onderdeel van de trauma-aanpak kunnen zijn.

Tools trauma-sensitiviteit

In het najaar van 2020 zijn ook twee tools binnen het GHNT-deelproject Trauma uitgebracht. Die handelden over het inbedden van trauma-sensitiviteit en trauma-sensitief werken binnen de visie gefaseerde ketenzorg.