Nationale ombudsman over opvolging knelpunten vrouwenopvang

Er zijn verbeteringen te zien in de oplossing van knelpunten in de vrouwenopvang, maar het proces is langzaam op gang gekomen en er zijn nog knelpunten die moeten worden opgelost. Dat constateert de Nationale ombudsman.

In het artikel ‘Waarom vrouwen in de opvang de Nationale ombudsman hard nodig hebben' maakt de Nationale ombudsman een reconstructie van twee eerdere onderzoeken naar knelpunten in de vrouwenopvang en de opvolging daarvan.

Het gaat om de rapporten ‘Vrouwen in de knel’ (juli 2017) en ‘Vrouwen uit de knel? Het vervolg’ (mei 2019).

De Nationale Ombudsman schetst in het artikel de stand van zaken van alle ondernomen acties. Hiermee wil hij illustreren dat zijn bemoeienis na publicatie van een rapport niet stopt en dat hij de gedane aanbevelingen monitort.

Het proces van het oplossen van de knelpunten in de vrouwenopvang is langzaam op gang gekomen maar momenteel wordt op diverse fronten hard gewerkt aan de oplossingen. Op 14 juni vond een overleg plaats waarin verschillende presentaties zijn gegeven over de resultaten tot nu toe. Hierbij waren aanwezig: de VNG, Valente, de ministeries van SZW en VWS, Programma GHNT en Moviera.