De waarde van werk vóór, tijdens en na partnergeweld

Toegang tot financiële middelen is een randvoorwaarde om de gewelddadige relatie te beëindigen en betaald werk kan voorzien in deze toegang. Maar het hebben van betaald werk is niet de enige, en ook niet de doorslaggevende factor in het voorkomen en stoppen van partnergeweld. Dat blijkt uit onderzoek van Atria naar de waarde van werk voor vrouwen die partnergeweld hebben ervaren.

Het onderzoeksrapport Als je werkt, dan kun je echt leven is gebaseerd op interviews met 22 vrouwen die partnergeweld hebben meegemaakt.

Atria rapport werk praatwolk

Het is het tweede deel van een onderzoek over het verband tussen financiële afhankelijkheid en huiselijk geweld. Deel 1, Financiële (on)afhankelijkheid van vrouwen en partnergeweld: wat is het verband? verscheen in februari van dit jaar.

Betaald werk kan bescherming bieden tegen herhaling van het geweld. Bijvoorbeeld doordat het toegang geeft tot alternatieve middelen, de sociale weerbaarheid vergroot, een veilige haven biedt, een potentiële signalerende functie heeft en de mogelijkheid biedt de persoonlijke identiteit te behouden.

Factoren

Maar er zijn meerdere factoren die een afhankelijkheidspositie en het risico op (herhaling van) partnergeweld bepalen. Bovendien verandert de waarde van werk door de ervaring met partnergeweld. Zo kan de gewelddadige partner de toegang tot werk blokkeren. Maar ook vermindert de waarde van werk gedurende, en vanwege, de gewelddadige relatie.

Veranderlijk

De waarde van werk na partnergeweld hangt af van de fase van het herstelproces. In het onderzoek worden drie fasen van het herstelproces onderscheiden: verwerken, oriënteren en re-integratie.

Overstijgend is te concluderen dat de waarde van werk voor vrouwen die partnergeweld hebben meegemaakt veranderlijk is. Zowel gedurende als na de gewelddadige relatie overschaduwen de gebeurtenissen die gerelateerd zijn aan het geweld de waarde van werk.