Tilburgs ziekenhuis krijgt aparte afdeling huiselijk geweld

Tilburg gaat alle gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld opvangen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). Daarvoor wordt een aparte locatie ingericht waar multidisciplinaire expertise aanwezig is. Dat meldt AD.nl.

De Tilburgse gemeenteraad werd er afgelopen maandag over geïnformeerd dat begin volgend jaar wordt gestart met het inrichten van de voorziening.

Slachtoffers van kindermishandeling met acuut lichamelijk letsel kunnen in de loop van 2022 in Tilburg al worden opgevangen in een apart deel van het ETZ.

In 2025 moet het ziekenhuis over een integraal ‘plein’ beschikken voor alle types van spoedeisende hulp. Specifieke ruimtes die passend zijn voor slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling, maken daar onderdeel van uit. 

Centrum huiselijk geweld

In 2019 steunde de voltallige gemeenteraad een initiatief om een Centrum huiselijk geweld te komen. Het Centrum Huiselijk Geweld in de regio Hart van Brabant  is een pilot, ondersteund door het Programma Geweld hoort Nergens Thuis. Tijdens de pilotperiode zijn er drie pijlers ontwikkeld:

  • Een expertisecentrum (doel is het ontsluiten van kennis en informatie, het organiseren van de coördinatie van scholing en deskundigheidsbevordering en het organiseren en inzetten van een pool van ervaringsdeskundigen),
  • Een Veiligheidsteam voor aanpak van structureel geweld (MDA++) en
  • Een Spoedplein voor de aanpak acute zorg voor slachtoffers met letsel bij het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis.

Deze drie onderdelen vormen vanaf 2022 een structureel aanbod vanuit het netwerk van partners die zich verbonden hebben aan deze opdracht. 

Volgens wethouder Rolph Dols (CDA, zorg) hebben ervaringsdeskundigen en professionals het college ervan overtuigd dat er ‘geen behoefte is aan een fysieke locatie voor alle slachtoffers van huiselijk geweld’. De drempel voor zo’n aparte voorziening zou te hoog zijn, en niet anoniem genoeg. De wethouder erkende wel dat hij de raad hierover beter had moeten informeren en bood zijn excuses aan.

  • Lees het hele artikel op AD.nl.