Toolkit voor partnerondersteuning na seksueel geweld

In de online toolkit 'De reis van jullie leven' van Samen-Helen wordt besproken wat seksueel geweld is, wat de impact ervan kan zijn op psychisch, sociaal-emotioneel en seksueel vlak en hoe mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt, daarmee kunnen omgaan.

Ook biedt de toolkit informatie over wat je als partner moet weten en kunt doen voor jezelf en je partner. De auteurs werken vanuit ervaringsdeskundigheid en kennis op basis van onderzoek. 

De Toolkit is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van Fonds Slachtofferhulp.