Programma 'Geweld hoort nergens thuis'

Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn en je te ontwikkelen.

Veel mensen hebben thuis niet zo’n veilige omgeving. De materiële en immateriële schade die dit veroorzaakt is groot.

Jongevrouw in leren jack staart voor zich uit.

Het nationale meerjaren programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ heeft de opdracht om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld te doorbreken.

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is er nadrukkelijk één van de lange adem.
We moeten met elkaar een veilig netwerk vormen rondom de slachtoffers, (potentiële) daders en hun sociale omgeving.

Meer informatie over 'Geweld hoort nergens thuis'

Programma Geweld hoort nergens thuis (Vereniging Nederlandse Gemeenten)

Tweede voortgangsrapportage 'Geweld hoort nergens thuis' (Rijksoverheid)

Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling (CBS)

Vragen?

U kunt ook uw vraag e-mailen naar: info@geweldnergensthuis.nl