Hackathons voor de aanpak van Kindermishandeling

Hoe kunnen we met behulp van digitalisering en technologische innovaties kindermishandeling voorkomen, eerder en beter in beeld brengen of duurzaam oplossen?

De afgelopen twee weken is tijdens hackathons op drie locaties in Nederland gewerkt aan dit vraagstuk.

In Twente, Leiden en Eindhoven streden circa vier tot zes multidisciplinaire teams in hackathons tegen elkaar, waarna een jury het beste concept/prototype koos.

De regionale winnaars zullen morgen aanwezig zijn op het landelijke event 'Samen toekomst maken' in Utrecht. Een jury zal beoordelen welk team de landelijke prijs wint om hun idee verder door te ontwikkelen.

Privacy

De organisatie van dit event is in handen van de Associatie voor Jeugd. Zij denkt dat digitalisering een belangrijk middel is om kindermishandeling anders en effectiever te kunnen aanpakken, zonder daarbij de privacy van de betrokkenen of kinderen in gevaar te brengen. 

De hackaton is georganiseerd in samenwerking met actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis' van de VNG.