Jan-Dirk Sprokkereef stopt als programmadirecteur GHNT

Jan-Dirk Sprokkereef beëindigt op 1 februari 2020 zijn activiteiten als programmadirecteur Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Hij heeft een nieuwe functie aanvaard als lid Raad van bestuur bij Siza, een organisatie die mensen met een beperking of chronische ziekte ondersteunt.

“Ik ben er trots op dat in alle GHNT regio’s op de drie cruciale voorwaarden (integrale sturing, MDA++ en versterken lokale teams) belangrijke stappen worden gezet om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te versterken”, aldus Sprokkereef.

 “Hetzelfde geldt voor de andere prioriteiten die wij gesteld hebben. Ik heb daar met veel plezier een bijdrage aangeleverd. Ik heb er het volste vertrouwen in dat het programma GHNT vanuit de basis die er nu ligt en door de bewezen constructieve samenwerking tussen de regionaal projectleiders en de leden van het landelijke programmateam GHNT, de ambities van het programma realiseert.”

Vanaf de start van het programma is er volgens hem geïnvesteerd in een unieke programmaorganisatie, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de 28 regionale projectleiders die samen met de leden van het landelijke programmateam het programma hebben gebracht tot waar het nu staat. Het model zoals dat wordt gehanteerd, waarbij verantwoording aan de drie opdrachtgevers wordt afgelegd en het kernteam en de stuurgroep zich eigenaar tonen van de doelen van het programma, zorgt ervoor dat er een solide basis ligt om de verdere implementatie en uitvoering te kunnen continueren.

Invulling

De komende weken zal het programmateam GHNT samen met de opdrachtgevers een plan maken om de rollen en verantwoordelijkheden opnieuw te beleggen en vervolgens ook de personele invulling daarvan vorm te geven.