Landelijke programmadag GHNT

Tijdens de landelijke programmadag Geweld hoort nergens thuis (GHNT) werd gisteren de nieuwe programmadirecteur GHNT Mattias Gijsbertsen verwelkomd. Tevens nam men afscheid van zijn voorganger Jan-Dirk Sprokkereef.

Ruim 140 deelnemers waren aanwezig bij ontmoetingen en werksessies in het Muntgebouw in Utrecht.

logo geweld hoort nergens thuis

De sessies stonden in het teken van de actuele pijlers onder het programma GHNT: traumascreening en –behandeling, versterken lokale (wijk-)teams MDA++ en de visie gefaseerde ketenzorg. Ook was er een speciale werksessie rondom de inzet van ervaringsdeskundigen in de regio.

Tussen de werksessies door was verdieping mogelijk in het WorldCafé. Hier kon men het recent gelanceerde serious game tegen ouderenmishandeling Wie helpt?! spelen of kennismaken met het nieuwe project WIJ…doorbreken de cirkel van geweld, een rondreizende exposite, die helpt om huiselijk geweld en kindermishandeling regionaal bespreekbaar te maken. Het ministerie van Justitie en Veiligheid was in het WordldCafé met het thema Veiligheid Voorop. Ook het Buitenhuis-project, de Vrouwenopvang en de programma’s Zorg voor de Jeugd en Scheiden zonder Schade presenteerden zich.