Tips en vragen over COVID-19 en huiselijk geweld

LVAK, de vereniging voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, houdt op haar site een archief bij van tips en vragen die in deze periode nuttig kunnen zijn voor aandachtsfunctionarissen en andere professionals.

Er zijn bijvoorbeeld posters over huiselijk geweld als download beschikbaar.

De posters zijn ontworpen door een medewerker van Noord-West Ziekenhuisgroep voor de Spoedeisende Hulp, maar ze zijn ook op andere plaatsen goed toepasbaar.

Verder wordt gewezen op een nieuwe gratis functionaliteit van beeldbellen, waardoor gesprekken tussen behandelaren en cliënten op afstand via een beveiligd platform doorgang kunnen vinden.

Vragen, aanvullingen, tips zijn welkom en kunnen via de mail worden doorgegeven.

Kwaliteitseisen

Sinds vorig jaar wordt er gewerkt aan een kwaliteitsstelsel voor de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Inmiddels zijn de kwaliteitseisen voor de training aandachtsfunctionaris en de aanbieders van deze training vastgesteld. Het tijdspad voor het in gang zetten van de toetsing en certificering voor de aanbieders van de training aandachtsfunctionaris, wordt door de maatregelen rondom het coronavirus aangepast.

Geactualiseerde informatie is te vinden in het document Kwaliteitsstelsel aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling.