Staatsecretaris Blokhuis neemt aansturing GHNT over

Minister De Jonge van VWS heeft afgelopen vrijdag een deel van zijn taken overgedragen aan minister Van Ark en staatssecretaris Blokhuis. Dit biedt hem meer tijd om zich te kunnen richten op de bestrijding van het coronavirus. Het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) wordt daarom nu door Paul Blokhuis aangestuurd.

De staatssecretaris heeft de jeugdportefeuille overgenomen, evenals het VWS-deel van de portefeuille huiselijk geweld en kindermishandeling.

De jeugdportefeuille bevat de jeugdgezondheidszorg, de jeugd-ggz en de Jeugdwet. Minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport neemt de portefeuille gehandicaptenzorg over, evenals de coördinerende rol bij de onderwerpen arbeidsmarktbeleid in de zorg, regeldruk in de zorg en rechtmatige zorg en goed bestuur.

Verdere duur kabinetsperiode

Minister De Jonge blijft zelf verantwoordelijk voor ouderenzorg, maatschappelijke ondersteuning en mantelzorg, wijkverpleegkundige zorg, het persoonsgebonden budget (pgb), medisch-ethische vraagstukken en inkoop en aanbesteden in het sociaal domein.

De nieuwe portefeuilleverdeling zal gelden voor de verdere duur van deze kabinetsperiode. Meer informatie is te vinden in de Kamerbrief hierover, die 25 september naar de Tweede Kamer is gestuurd.