Pilot voor verbeterde forensische samenwerking van start

Veilig Thuis IJsselland en GGD IJsselland zijn een pilot forensisch medische expertise bij kindermishandeling  (FMEK) gestart. In deze pilot toetsen beide organisaties het handelingskader dat is vastgesteld door alle ketenpartners.

Het ministerie van VWS wil dat de beschikbaarheid en kwaliteit van FMEK binnen alle regio’s in Nederland verbeterd wordt.

Het doel is een landelijk dekkende samenwerking. De beschikbaarheid van FMEK verschilt nu nog per regio. Hierdoor is de forensische medische expertise niet voor alle kinderen in Nederland op eenzelfde wijze beschikbaar.

“Door een landelijk kader op te stellen, is forensisch medische zorg altijd op dezelfde manier gewaarborgd”, legt Margreet Algera, strategisch manager GGD IJsselland uit. “Zo kunnen we ons nog efficiënter richten op wat belangrijk is: snel hulp verlenen.”

 “We zijn al enige tijd op zoek naar een manier om medische expertise te waarborgen in onze organisatie”, aldus Ellen Rooijers, directeur-bestuurder Veilig Thuis IJsseland, “dat is lastig, want die expertise is schaars. De GGD heeft die expertise in huis. Door samen te werken, versterken we onze dienstverlening.”

Kwetsbare personen

FMEK is onderdeel van en sluit aan bij het landelijke programma Geweld Hoort Nergens Thuis. Dit project ondersteunt het terugdringen van huiselijk geweld. Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat het programma niet uitsluitend kindermishandeling behelst, maar ook mishandeling van andere kwetsbare personen die niet in staat zijn zichzelf goed uit te drukken. Ook de forensisch-medische expertise voor deze groep wordt op regionaal niveau georganiseerd. Daarom wordt inmiddels ook wel gesproken over FMEKK: Forensisch Medische expertise bij Kindermishandeling en Kwetsbaren.

De pilot loopt van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021, met een mogelijke uitloop naar 1 februari 2021. Er is ook een filmpje over de samenwerking gemaakt.