GHNT Podcast Integrale sturing

Als je duurzame veiligheid wilt organiseren, dan zit zorg daar altijd bij. In deze vijfde podcast van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) spreken de Alkmaarse wethouder Elly Konijn-Vermaas en burgemeester van Hoorn Jan Nieuwenburg met elkaar over integrale sturing: de samenwerking tussen zorg en veiligheid. 

Achttien gemeenten in de Regio Noord-Holland-Noord zitten in de commissie Zorg en Veiligheid. Op deze manier houden ze met elkaar overzicht over wat er speelt binnen beide domeinen.

GHNT Podcast

Huiselijk geweld en kindermishandeling stopt niet bij gemeentegrenzen en de regio wil slachtoffers, betrokkenen en (ex-)plegers niet los laten. Zij hebben recht op goede zorg. Door die zorg voorop te stellen, kan voorkomen worden dat ze in het veiligheidsdomein terechtkomen.


Is het instellen van een commissie Zorg en Veiligheid een garantie tot succes? Nee, het succes zit niet in de commissie, maar in de mensen die de commissie vormen. Hun bereidheid om in elkaar te investeren, vertrouwen op te bouwen, naar elkaar te luisteren en gezamenlijk terug te kijken naar casuïstiek, zonder te oordelen of verwijten te maken. Dát leidt tot een succesvolle integrale sturing. Daarbij zijn niet alleen de burgemeester en de wethouder aan zet, maar ook de partners uit schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ etc. Want huiselijk geweld en kindermishandeling komt zelden alleen, vaak gaat het om gestapelde problematiek.

Luisteren

De grootste uitdaging in een commissie Zorg en Veiligheid is de tijd nemen om naar elkaar te luisteren. Bestuurders vinden dat moeilijk, omdat ze op zoek zijn naar oplossingen voor problemen die er nu zijn. Die oplossingen vinden ze niet alleen door naar elkaar te luisteren, maar ook door te luisteren naar de mensen waar het over gaat. Dus niet alleen over die mensen praten, maar vooral ook met hen praten.En dat niet op vele plekken - zoals in het verleden het geval was - maar in één en dezelfde bestuurlijke commissie Zorg en Veiligheid.

Als men naar de toekomst kijkt, dan is de commissie Zorg en Veiligheid ook de plek om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vanuit het (regionale) programma GHNT te borgen. Als het programma stopt, is deze aanpak en het gedachtengoed van integrale sturing structureel belegd binnen de regio en werpen alle inspanningen ook in de toekomst vruchten af.