Lancering online expertiseplatform Drakentemmers

Om intergenerationele overdracht bij slachtoffers van huiselijk geweld te voorkomen, wordt morgen het expertiseplatform Drakentemmers gelanceerd. Dit is een platform waar behandelaren hun expertise op het gebied van traumabehandeling na huiselijk geweld kunnen versterken.

Kinderen en volwassenen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling kampen vaak met trauma-gerelateerde klachten. Deze klachten zijn van grote invloed op de ontwikkeling van veilige gehechtheid tussen kind en ouder en daarmee op de totale ontwikkeling van het kind.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat traumabehandeling en/of gehechtheidsinterventies deze klachten kunnen verminderen evenals de kans op herhaald slachtofferschap. Ook kan behandeling voorkomen dat kinderen plegers worden als ze volwassen zijn.

Toch krijgt maar een klein deel van de kinderen en ouders behandeling aangeboden. Er is namelijk een groot gebrek aan gespecialiseerde behandelaren op het gebied van trauma en gehechtheid, die kunnen werken met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Expertiseplatform Trauma & Gehechtheid

Om de expertise op het gebied van trauma en gehechtheid te vergroten, is Drakentemmers opgericht, een online expertiseplatform voor (aankomende) behandelaren trauma en gehechtheid. Zij kunnen hier informatie, onderzoeken en praktijkkennis vinden over traumabehandeling bij kinderen en volwassenen die te maken hebben (gehad) met structureel huiselijk geweld.

Ook biedt het platform een integraal trainingsaanbod voor trauma- en gehechtheidsbehandelaars en de mogelijkheid van supervisie en intervisie. Daarnaast biedt het platform de mogelijkheid van matching van vraag en aanbod van behandelaars en instellingen waar gespecialiseerde behandelaars nodig zijn (in vrouwenopvang, maatschappelijke opvang, MDA++).

Landelijk dekkend netwerk

De ambitie van Drakentemmers is om specialistische trauma- en hechtingsgerichte behandeling middels een landelijk dekkend netwerk van behandelaars beschikbaar te maken voor alle kinderen/gezinnen waar structureel huiselijk geweld speelt.

Drakentemmers is een initiatief van Blijf Groep, Altra, de Jeugdzorg Academie en zes regio’s van Geweld hoort nergens thuis (Alkmaar/West-Friesland, Amsterdam-Amstelland, Flevoland, Kennemerland, Kop van Noord-Holland en Zaanstreek-Waterland). Vanuit hun samenwerking merkten zij dat er meer kennis over trauma- en gehechtheidsbehandeling nodig is in de vrouwenopvang. Vanaf dit jaar zijn nog eens twaalf regio’s van Geweld hoort nergens thuis aangesloten. Ook heeft een trainerscollectief van ervaren behandelaars/trainers zich verbonden aan Drakentemmers.

Het Expertiseplatform trauma en gehechtheid na huiselijk geweld wordt gefinancierd in het kader van het landelijk actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’.

Opening

Het platform Drakentemmers wordt op 21 januari officieel geopend door Karin Bloemen en is vanaf dan te bezoeken op www.drakentemmers.nl.