Derde cohortstudie naar aanpak huiselijk geweld

Het Verwey-Jonker Instituut gaat een derde onderzoek uitvoeren naar de resultaten van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Tijdens dit onderzoek worden mensen en gezinnen, nadat zij wegens vermoedens van huiselijk geweld bij Veilig Thuis zijn gemeld, een jaar lang gevolgd.

Hoe gaat het na de melding? Lukt het om het geweld te stoppen en krijgen ze daarbij hulp en ondersteuning? Wat werkt op regionaal en op landelijk niveau? Dit zijn enkele vragen die aan bod zullen komen.

Vuist en vrouw op grond

Kort na de melding bij Veilig Thuis en een jaar later worden vragenlijsten afgenomen bij slachtoffers en plegers. Zo moet duidelijk worden in hoeverre geweld is gestopt, het welzijn is verbeterd en welke hulp daaraan kan bijdragen.

De intentie van de ministeries van VWS en JenV is dat dit onderzoek elke twee jaar herhaald wordt in de helft van de Veilig Thuis regio’s, zodat elke Veilig Thuis regio elke vier jaar beleidsinformatie krijgt. Zo wordt op landelijk en op regionaal niveau duidelijk of de gedane investeringen werken en hoe we de aanpak kunnen verbeteren om geweld steeds eerder en sneller te kunnen stoppen.

Herstel

Het is niet eenvoudig om veiligheid en herstel te brengen in gezinnen waar huiselijk geweld speelt, bleek uit twee eerdere cohortstudies.

Uit de eerste cohortstudie (2009-2013) werd al duidelijk dat het stoppen van geweld geen vanzelfsprekende zaak is.  Beleidsmakers in de vier grote steden wilden door dit onderzoek te weten komen wat het resultaat was van de nieuwe integrale aanpak huiselijk geweld in deze steden. Het partnergeweld bleek anderhalf jaar na melding in geen van de gezinnen daadwerkelijk te zijn gestopt.

Op de goede weg

Uit de tweede cohortstudie Kwestie van lange adem bleek dat we op de goede weg zijn als het gaat om de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Partnergeweld en kindermishandeling in gezinnen neemt duidelijk af als zij gemeld zijn bij Veilig Thuis.  In ongeveer drie op de tien gezinnen lukte het om het geweld te stoppen. Toch was er na anderhalf jaar hulp in meer dan de helft van de gezinnen nog steeds sprake van ernstig of veelvuldig geweld, wat zware gevolgen heeft voor de slachtoffers op korte en lange termijn.

De publicatie van dit onderzoek verschijnt begin 2023.