GHNT Podcast Monitoring en onderzoek

“Er wordt nog te weinig collectief geleerd”, zegt Peter van Lieshout in de negende podcast van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Van Lieshout is voorzitter van de onderzoekscommissie die verantwoordelijk is voor de GHNT-Impactmonitor Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Huiselijk geweld en kindermishandeling is een complex fenomeen, dat veel verschillende facetten kent en waar veel mensen bij betrokken zijn.

GHNT Podcast oranje

Om de effectiviteit van de aanpak van deze problematiek te onderzoeken, is het volgens Van Lieshout nodig om de verschillende onderzoeken in één programma bij elkaar te brengen en zo het (collectief) leren van elkaar te bevorderen.

De landelijke Impactmonitor brengt een aantal onderzoeken bij elkaar en is gemaakt om te delen met gemeenten, organisaties en regionale projectleiders en professionals. De monitor heeft betrekking op slachtoffer, dader en hun sociale netwerk en bestaat uit indicatoren waarmee de (maatschappelijke) impact van de inzet van de betrokken organisaties, professionals en overheden wordt gemonitord en onderzocht.

Werkzame elementen

In de gemeente Goeree-Overflakkee loopt zo’n onderzoek naar huiselijk geweld. Hierbij wordt gekeken naar de effectiviteit van intensieve casusregie. Dit is een nieuwe aanpak waarbij een brede kijk op oorzaken en patronen van huiselijk geweld en kindermishandeling centraal staat. Eén persoon organiseert hulp op alle relevante leefgebieden.

Andréa van Nimwegen is intensief casusregisseur en begeleidt gezinnen en ziet het als de een waardevolle aanpak om (gewelds)patronen in het leven van mensen te doorbreken. Ze hoopt dat het onderzoek inzicht geeft in de werkzame elementen van de aanpak, en te bewijzen dat deze aanpak écht een verschil maakt. Iets wat zij zelf in de praktijk ervaart.

Klein beginnen

Aanleiding voor dit actieonderzoek was de verkenning van de regiovisie HGKM in de regio Rotterdam-Rijnmond. Katrien de Vaan, regionaal projectleider GHNT in Rotterdam-Rijnmond, wilde beslist geen pilot, maar is gestart met iets wat in de praktijk al zou werken. Klein beginnen, ontwikkelen en de barrières die je tegenkomt slechten.

In Rotterdam-Rijnmond is men steeds op zoek naar het antwoord op de centrale vraag: Hoe maak je meetbaar wat er voor nodig is? De Vaan en Van Nimwegen willen graag helder maken wat ze er precies in stoppen en wat dat aan het einde oplevert. In deze GHNT-Podcast vertellen ze er alles over.