Handreiking voor gemeenten over inzet ervaringsdeskundigheid

Verschillende gemeenten schatten de inzet van ervaringsdeskundigen al op waarde, maar zijn soms nog zoekende hoe dit vorm te geven, zeker bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De Spiegelgroep Ervaringsdeskundigen GHNT, Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut hebben daarom een handreiking samengesteld. Hiermee willen ze gemeenten inspireren om ervaringsdeskundigen in te zetten bij de aanpak van deze problematiek.

Gemeenten weten niet altijd hoe de samenwerking aan te gaan en waar ze ervaringsdeskundigheid kunnen vinden.

Ervaringsdeskundigheid gemeenten

Deze herziene versie van de Handreiking Samen Deskundig laat de mogelijkheden zien voor samenwerking tussen gemeenten en ervaringsdeskundigen.

Tevens bevat de publicatie achtergrondinformatie over de specifieke elementen die kenmerkend zijn voor huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals afhankelijkheid, ongelijke machtsverhoudingen, schaamte en geheimhouding. Ook komen randvoorwaarden voor succes aan bod en tips om concreet aan de slag te gaan.

Tweeledig doel

Het doel van deze handreiking is tweeledig:

  1. Gemeenten enthousiast maken en inspireren om (vaker) samen te werken met ervaringsdeskundigen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en organisaties in hun gemeente/regio stimuleren om ervaringsdeskundigen in te zetten in de uitvoering.
  2. Gemeenten concrete handvatten bieden voor het vormgeven van deze samenwerking.