Brochure 'Geweld hoort nergens thuis'

Brochure over het programma Geweld hoort nergens thuis.

De opgave van dit nationale meerjarenprogramma is om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld - de overdracht van generatie op generatie - te doorbreken.

Beschrijving

Binnen het programma Geweld hoort nergens thuis zijn drie overkoepelende actielijnen geformuleerd met bij elk van de drie actielijnen activiteiten en deelprojecten. Deze moeten er gezamenlijk voor zorgen dat huiselijk geweld en kindermishandeling eerder in beeld is, dat het wordt gestopt en duurzaam opgelost.

Hierbij is extra aandacht voor specifieke doelgroepen gewenst. De veiligheid van het slachtoffer staat altijd voorop. Van daaruit werkt men aan risico-gestuurde en herstelgerichte zorg.

Om deze drie actielijnen regionaal te ondersteunen en te faciliteren, is het inrichten van een regionale inhoudelijk en bestuurlijk netwerken als onderdeel van regionaal plan van aanpak een belangrijke randvoorwaarde.

Organisatie

Programma Geweld hoort nergens thuis.