Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld?

Hoe vaak komen kindermishandeling en partnergeweld voor? Hoe ernstig is het geweld? En werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld? Factsheet met eerste resultaten van landelijk onderzoek.

Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld? Eerste resultaten van een grootschalig onderzoek. (2018). Utrecht: Augeo Foundation en Verwey-Jonker Instituut.

Dit is de eerste factsheet in een reeks die gaat over de resultaten van onderzoek in de dertien regio’s van Veilig Thuis. Deze factsheet geeft inzicht in de achtergrondkenmerken van de deelnemende gezinnen, de ernst van het geweld, hun trauma’s, welbevinden en ontvangen hulp in de eerste periode.

Dit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut loopt tot 2021. Zo ontstaat een landelijk beeld van de gezinnen waar partnergeweld en/of kindermishandeling plaatsvindt en wordt onderzocht of het geweld afneemt dankzij de hulp die de ouders en de kinderen krijgen.