Infographic bij de vijfde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis

Infographic bij de vijfde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis. De voortgangsrapportage gaat in op de inspanningen en resultaten van het afgelopen jaar en op de prioriteiten voor de komende periode.