Handle With Care

Sociale steun voor kinderen die thuis veel stress meemaken.

In Handle With Care-projecten organiseert Augeo Foundation dat een kind dat thuis een ingrijpend geweldsincident meemaakt, vanaf de volgende dag steun krijgt op school. Met steun in hun dagelijkse leefomgeving, in ieder geval ook van hun leerkracht, neemt de kans op gezondheidsschade af en komen deze kinderen op school beter aan leren en ontwikkelen toe.

Aanpak

Als een medewerker van de politie, Veilig Thuis, de maatschappelijke of vrouwenopvang betrokken is bij een ingrijpend geweldsincident dat thuis heeft plaatsgevonden, geven zij binnen 24 uur aan school het signaal (dus geen melding) door dat extra steun voor dit kind nodig kan zijn. De boodschap die ze aan elkaar meegeven is: 'Handle with care'. Organisaties die deze samenwerking willen organiseren, worden daarbij ondersteund door Augeo Foundation. Zij ondersteunen de deelnemende leerkrachten en onderzoeken (samen met PI research) de resultaten.

Een Handle With Care-signaal wordt ingezet na een voor een kind ingrijpende geweldservaring, bijvoorbeeld geweld in een gezin waarbij de politie in huis heeft moeten ingrijpen of een vlucht naar de opvang vanwege gezinsgeweld. (Het gaat dus niet om een HWC-signaal bij iedere zorgmelding, maar wel bij aanwezigheid van politie in gezin vanwege huiselijk geweld).

Codewoord

Het is nadrukkelijk een signaal en geen melding: daarom worden enkel naam, geboortedatum en het codewoord Handle With Care doorgegeven aan alleen de hiervoor aangewezen contactpersonen op school. Er wordt geen enkele informatie gedeeld over de inhoud of aard van het recente incident van huiselijk geweld waarbij bijvoorbeeld de politie en het kind betrokken waren. Er vinden geen registraties in schoolsystemen plaats van dit signaal. Kortom, er wordt alleen doorgegeven: Handle With Care. Meer informatie heeft een leerkracht niet nodig om sociale steun te bieden.

Samenwerken

Handle With Care is geen interventie, maar een andere/snellere manier van samenwerken. Deze manier van samenwerken maakt het bieden van sociale steun op school makkelijker: uit de vakliteratuur en vanuit ervaringsdeskundige kinderen blijkt dat dit belangrijk is voor hun veerkracht.