Kamerbrief over 1e voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis

Rapportage over de voortgang van de uitvoering van het programma GHNT.

De randvoorwaarden om tot een succesvolle aanpak te komen binnen het programma GHNT zijn neergezet, waaronder:

  • Het vormen van regio’s en het financieren en aanstellen van regionaal projectleiders, zodat de regio’s aan de slag kunnen met een eigen aanpak voor de uitvoering van de programmalijnen en het opzetten van leerkringen.
  • Om te zorgen dat we huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld krijgen, zijn het afgelopen jaar de afwegingskaders voor de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gemaakt en is de nieuwe werkwijze van Veilig Thuis ontwikkeld.
  • Drie pilots worden ondersteund in de doorontwikkeling naar een centrum voor huiselijk geweld en kindermishandeling onder één dak.
  • De bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling is een van de onderwerpen van de veiligheidsagenda voor de periode 2019-2022.

In de voortgangsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod: de veiligheidsagenda, bespreekbaar maken, signaleren, Veilig Thuis, Centra Seksueel geweld, Vrouwenopvang, traumascreening, schadelijke traditionele praktijken, ouderenmishandeling en monitoring.