Checklist Integrale sturing op de aanpak van huiselijk geweld

Tips voor de regionaal projectleider GHNT, adviseur sociaal domein, jeugd of openbare orde en veiligheid om integrale sturing te agenderen, te formaliseren en te organiseren.