Dilemmakaart Accenten in de aanpak van huiselijk geweld

Deze dilemmakaart kan gebruikt worden om tijdens het vormgeven van een gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld de dilemma’s en visieverschillen te verkennen en samen oplossingen te bedenken. Welke accenten in de aanpak leiden tot directe en structurele veiligheid en sluiten optimaal aan bij betrokkenen?

De dilemmakaar is een aanvulling op de reguliere bouwstenen MDA++. De kaart kan tijdens het multidisciplinair overleg en bij teamleren ingezet worden.