Tool trauma-bewustzijn en trauma-aanpak

Deze publicatie biedt informatie voor professionals die in hun werk trauma kunnen tegenkomen en alert willen zijn op trauma door huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze tool van het deelproject Trauma van het programma Geweld hoort nergens thuis is bestemd voor professionals uit zowel het zorg- en veiligheidsdomein. Zij vinden hierin antwoorden op vragen als:

  • wat houdt trauma in?
  • wat zijn de gevolgen van trauma? en
  • wat kun je bijdragen aan herstel en toekomstperspectief?

Ook de vraag 'hoe herken je trauma?' komt aan de orde. Als je beter kunt signaleren, dan kun je ook eerder een trauma-aanpak op maat in gang zetten. Op die manier kan de professional binnen zijn of haar eigen mogelijkheden bijdragen aan herstel en het doorbreken van geweldspatronen.