Tool Trauma-screening

Trauma door huiselijk geweld en kindermishandeling kom je  overal tegen en heeft veel impact op het dagelijks leven van kinderen en volwassenen.Dit overzicht van traumascreening kan gebruikt worden door meerdere professionals. 

De rol bij het signaleren en aanpakken van trauma verschilt per beroepsgroep. Er is een driedeling gemaakt. Allereerst kun je zien wat past bij je eigen werk en hoe dit screeningsoverzicht je kan helpen bij het signaleren van trauma en traumasensitief werken. Daarna volgen afwegingen bij screening (ben jij wel of niet aan zet?), wat je precies kunt screenen en hoe en wat een trauma-aanpak inhoudt.

Deze tool is een publicatie van het deelproject Trauma van het programma Geweld hoort nergens thuis.