Focus op ‘de pleger’ – deel van het geheel

Bouwstenen plegeraanbod in vrijwillig kader huiselijk geweld en kindermishandeling voor (centrum)gemeenten en GHNT-regio’s.

Deze bouwstenen faciliteren regio’s en gemeenten om dit, tot nu toe nog onderbelichte, deel van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vorm en inhoud te geven. Daarnaast bieden de bouwstenen inzicht in wat er in Nederland aan aanbod is te vinden op het gebied van plegeraanpak.

Vrijwillige interventies

De bouwstenen verwoorden vanuit plegerperspectief de succesfactoren en goede voorbeelden. Ze zijn bedoeld ter vergroting van de beschikbaarheid van een geïntegreerd aanbod voor (vermoedelijke) plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling die niet (of nog niet of nadat ze) strafrechtelijk zijn vervolgd voor hun acties. Daarmee ligt de focus op vrijwillige interventies voor plegers met aandacht voor overlap- of overgangsgebieden tussen vrijwillig en straf en omgekeerd. De bouwstenen sluiten aan bij het Kwaliteitskader Werken aan veiligheid lokale (wijk)teams en gemeenten dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten eind 2019 heeft vastgesteld.