Handreiking Samen Deskundig

Deze handreiking toont de mogelijkheden voor samenwerking tussen gemeenten en ervaringsdeskundigen en geeft achtergrondinformatie over de specifieke elementen die kenmerkend zijn voor huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Deze handreiking is een co-creatie van de Spiegelgroep Ervaringsdeskundigheid GHNT, Movisie en Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Doel

Het doel van deze handreiking is tweeledig:

  1. Gemeenten enthousiast maken en inspireren om (vaker) samen te werken met ervaringsdeskundigen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en organisaties in hun gemeente/regio stimuleren om ervaringsdeskundigen in te zetten in de uitvoering.
  2. Gemeenten concrete handvatten bieden voor het vormgeven van deze samenwerking.