Geweld hoort nergens thuis. Tweede voortgangsrapportage

Tweede voortgangsrapportage over het programma Geweld hoort nergens thuis. Dit nationaal meerjarenprogramma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is opgezet in opdracht van de ministeries van VWS en JenV en de VNG.

In deze rapportage gaat het programma in op de inspanningen en resultaten van het afgelopen half jaar (januari – juni 2019), en op de prioriteiten voor de komende zes maanden (juli – december 2019).

Het afgelopen half jaar heeft het programma prioriteit gegeven aan het creëren van de benodigde randvoorwaarden.
Het programma ziet als de drie cruciale voorwaarden om te komen tot een effectieve en duurzame regionale aanpak:

  1. Het realiseren van integrale sturing.
  2. Het versterken van de lokale infrastructuur.
  3. Het inrichten van een aanpak voor gezinnen/huishoudens met de meest complexe problematiek (MDA++).

Hierop zijn in het afgelopen half jaar belangrijke mijlpalen behaald.