Violence against Women: Psychological violence and coercive control

Onderzoek op verzoek van het FEMM-comité van de EU naar psychologisch geweld tegen vrouwen.

Het onderzoek gaat in op de vraag of psychologisch geweld in EU-lidstaten strafbaar wordt gesteld, hoe gegevens worden verzameld over deze specifieke vorm van gendergerelateerd geweld en eventuele consequenties rond voogdij en het bezoekrecht van daders.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs van het Europees Parlement.